Ovanför Kairo. Mälaren i bakgrunden

Ovanför Kairo. Mälaren i bakgrunden