Domherre som gärna visade upp sig på skogsbilvägen

Domherre som gärna visade upp sig på skogsbilvägen