Från busshållplatsen når man Upplandsleden genom att tvära upp mot skogsbrynet genom denna lilla park

Från busshållplatsen når man Upplandsleden genom att tvära upp mot skogsbrynet genom denna lilla park