Mellansjön vid Vårsta  (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)

Mellansjön vid Vårsta (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)