Det var mycket vårblommor denna dag. Här blåsippor  (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)

Det var mycket vårblommor denna dag. Här blåsippor (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)