Fornborg öster om Östertälje  (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)

Fornborg öster om Östertälje (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)