Motoinsspår vid Östertälje  (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)

Motoinsspår vid Östertälje (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)