Östertälje pendeltågsstation  (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)

Östertälje pendeltågsstation (Östertälje-Vårsta 2015-04-15 17 km)