Min barndoms badplats vid Stäket. Då fick man klättra över banvallen och järnvägen i bakgrunden för att nå badplatsen, som på den tiden bestod av enbart en liten badstrand för de som visste hur man skulle ta sig dit. Nu går tåget i tunnel i bakgrunden

Min barndoms badplats vid Stäket. Då fick man klättra över banvallen och järnvägen i bakgrunden för att nå badplatsen, som på den tiden bestod av enbart en liten badstrand för de som visste hur man skulle ta sig dit. Nu går tåget i tunnel i bakgrunden