Udde vid Görväln, mellan Kallhäll och Stäket

Udde vid Görväln, mellan Kallhäll och Stäket