Adekvat vägvisning vid Kallhälls pendeltågsstation. Flygförmåga krävs!

Adekvat vägvisning vid Kallhälls pendeltågsstation. Flygförmåga krävs!