Blåsippor vid Dikarnäs. Blåsippor syntes på många platser längs vandringen

Blåsippor vid Dikarnäs. Blåsippor syntes på många platser längs vandringen