Det är någon kilometer att gå från Sörmlandsleden till pendeltågsstationen, längs denna lilla och glest trafikerade väg

Det är någon kilometer att gå från Sörmlandsleden till pendeltågsstationen, längs denna lilla och glest trafikerade väg