Slutdelen av Sörmlandsleden före landsvägen mot Hemfosa är kuperad, men nu är vi strax framme

Slutdelen av Sörmlandsleden före landsvägen mot Hemfosa är kuperad, men nu är vi strax framme