Velamsundsiken - på klippor till höger, ej synliga i bild, tog vi ibland nattförtöjning vid kortare seglingar från Bockholmen

Velamsundsiken - på klippor till höger, ej synliga i bild, tog vi ibland nattförtöjning vid kortare seglingar från Bockholmen