Värmdöleden är mestadels lättvandrad på denna sträcka

Värmdöleden är mestadels lättvandrad på denna sträcka