Värmdöleden går här en bit längs en åker

Värmdöleden går här en bit längs en åker