Värmdöleden - efter passage av vägen mot Aspvik

Värmdöleden - efter passage av vägen mot Aspvik