Ungdomsbild på mig i Hemviken på Tynningö. Båten är en A-jolle. Slutet för den var då vi tappade rodret på Svartlögafjärden. Efter hemsegling med en fastknuten paddel som roder, försökte jag bygga nytt roder av trä, men det höll inte.

Ungdomsbild på mig i Hemviken på Tynningö. Båten är en A-jolle. Slutet för den var då vi tappade rodret på Svartlögafjärden. Efter hemsegling med en fastknuten paddel som roder, försökte jag bygga nytt roder av trä, men det höll inte.