Värmdöledens avslutning genom ett rastområde nära Ålstäket. Strax härbortom kommer man ut i bebyggelsen  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöledens avslutning genom ett rastområde nära Ålstäket. Strax härbortom kommer man ut i bebyggelsen (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)