Värmdöleden nära Ålstäket  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöleden nära Ålstäket (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)