Ytterligare en variant på nytänkande kring vindskydd. Detta var det som gav bäst skydd mot vädret, men det ligger ganska nära Ålstäket  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Ytterligare en variant på nytänkande kring vindskydd. Detta var det som gav bäst skydd mot vädret, men det ligger ganska nära Ålstäket (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)