Efter en kortare bit på cykelbana intill vägen mot Stavsnäs kommer man till ett nytt lättvandrat skogsområde  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Efter en kortare bit på cykelbana intill vägen mot Stavsnäs kommer man till ett nytt lättvandrat skogsområde (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)