Väster om Korsmosjön når man villabebyggelse och så småningom vägen mot Stavsnäs  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Väster om Korsmosjön når man villabebyggelse och så småningom vägen mot Stavsnäs (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)