Värmdöleden väster om Korsmosjön  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöleden väster om Korsmosjön (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)