Värmdöleden vid Korsmosjön är mycket lättvandrad och fin  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöleden vid Korsmosjön är mycket lättvandrad och fin (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)