Värmdöledens korsning med landsvägen vid Sågen  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöledens korsning med landsvägen vid Sågen (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)