Värmdöleden är hela tiden mycket välskyltad precis där det behövs - där man kan gå fel. Här platsen där man kommer ut ur det stora orörda skogsområdet i öster  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöleden är hela tiden mycket välskyltad precis där det behövs - där man kan gå fel. Här platsen där man kommer ut ur det stora orörda skogsområdet i öster (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)