Skyltning till rastplats vid Tistelberget ledde till denna plats. Det var dessutom ganska blåsigt här  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Skyltning till rastplats vid Tistelberget ledde till denna plats. Det var dessutom ganska blåsigt här (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)