Efter en kortare vägvandring på Värmdöleden kommer man ut i skogen här  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Efter en kortare vägvandring på Värmdöleden kommer man ut i skogen här (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)