Värmdöleden - starten vid busshållplats Saltarö Gård  (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)

Värmdöleden - starten vid busshållplats Saltarö Gård (Saltarö - Ålstäket 2014-11-13 17 km)