Ältasjön. Där kortet är taget är det en fin rastplats, men denna gång går vi vidare

Ältasjön. Där kortet är taget är det en fin rastplats, men denna gång går vi vidare