Längs östra stranden av Muskan finns en fin och lättgången vandringsstig

Längs östra stranden av Muskan finns en fin och lättgången vandringsstig