Bebyggelse och häck nära Sandemar  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Bebyggelse och häck nära Sandemar (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)