Bebyggelse och häck nära Sandemar

Bebyggelse och häck nära Sandemar