Även på vägvandringen mot Sandemar finns mycket intressant att titta på. Här sångsvanar ute på ett fält  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Även på vägvandringen mot Sandemar finns mycket intressant att titta på. Här sångsvanar ute på ett fält (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)