Även på vägvandringen mot Sandemar finns mycket intressant att titta på. Här sångsvanar ute på ett fält

Även på vägvandringen mot Sandemar finns mycket intressant att titta på. Här sångsvanar ute på ett fält