Utflödet från Stensjön och dammen bildar här en liten vacker bäck  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Utflödet från Stensjön och dammen bildar här en liten vacker bäck (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)