Vid nedre dammen söder om Stensjödal  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Vid nedre dammen söder om Stensjödal (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)