Vid nedre dammen söder om Stensjödal

Vid nedre dammen söder om Stensjödal