Dammen vid Stensjödal. Av någon anledning har vattnet här sänkts cirka en meter jämfört med hur det var tidigare  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Dammen vid Stensjödal. Av någon anledning har vattnet här sänkts cirka en meter jämfört med hur det var tidigare (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)