Förmiddagsfika efter bad vid Långsjön  (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)

Förmiddagsfika efter bad vid Långsjön (Nyfors - Sandemar 2014-07-02 17 km)