Vandringen innehåller också en del passager av ängar och ängskanter.

Vandringen innehåller också en del passager av ängar och ängskanter.