Vandringsleden mellan Tyresta och Stensjön, där brandområdet börjar. Var det här branden startade genom oförsiktig hantering av eld?

Vandringsleden mellan Tyresta och Stensjön, där brandområdet börjar. Var det här branden startade genom oförsiktig hantering av eld?