Stensjöns utlopp vid Lanan och vindskyddet

Stensjöns utlopp vid Lanan och vindskyddet