Vindskyddet vid Långsjön

Vindskyddet vid Långsjön