Här, nedanför berget med kraftledningarna, tog vi av mot Långsjön (stigen till vänster i bild)

Här, nedanför berget med kraftledningarna, tog vi av mot Långsjön (stigen till vänster i bild)