Skolklass hade tagit vindskyddet och dess omgivningar i anspråk

Skolklass hade tagit vindskyddet och dess omgivningar i anspråk