Därifrån kommer vi säkert att komma vid ett annat tillfälle.

Därifrån kommer vi säkert att komma vid ett annat tillfälle.