Norra spetsen av Måsnaren. Täljeleden har strax därförinnan vikit av från Måsnarenleden, men förenas på nytt här. Det är betydligt finare att följa leden längs Måsnaren ända hit.

Norra spetsen av Måsnaren. Täljeleden har strax därförinnan vikit av från Måsnarenleden, men förenas på nytt här. Det är betydligt finare att följa leden längs Måsnaren ända hit.